Informujemy, że dzięki wnioskowi i dofinansowaniu Powiatu Gliwickiego będzie w szkole nowa hala sportowa! Powstanie w ramach ministerialnego programu Olimpia, obejmującego budowę przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Powiat Gliwicki złożył wniosek o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, który dostał dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł. Całość inwestycji wymaga również wniesienia wkładu własnego przez Powiat Gliwicki w wysokości 1,9 mln zł. Inwestycja została przewidziana do realizacji w roku 2024, czyli już wkrótce!

 plakat informujący o programie Olimpia: 730 milonów zł na budowę 360 przyszkolnych hal sportowych

Poniżej ważne informacje dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, również tych z DRUGIEJ I DALSZEJ PREFERENCJI!
1. Przypominamy, że tylko do końca tygodnia (do 29.05.2023 r) można składać wnioski o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego w zawodach: technik ekonomista i technik logistyk.
2. Do próby sprawności fizycznej zobowiązani są przystąpić kandydaci, którzy w swojej preferencji wybrali Klasę wojskową - OPW na pierwszym miejscu, ale UWAGA, również ci, którzy wybrali ją na kolejnych preferencjach.
Do testu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej.
Niniejsze dokumenty należy przedłożyć w sekretariacie szkoły. Kandydaci z dalszych preferencji proszeni są o umówienie terminu testu sprawnościowego telefonicznie: 32 233 25 96.

16 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród drużynom za udział w turnieju PREDATOR GAMES 2023. Dziękujemy naszym dzielnym reprezentantom.

7 osób w pomieszczeniu. 3 z nich pokazują plecaki.