Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy informację, że opracowany przez nas nowatorski projekt unijny „Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” wygrał rywalizację konkursową i został wybrany do realizacji począwszy od 1 września 2019 r.  Otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego blisko 290 tys. zł  na rozwijanie i kształtowanie wśród uczniów kompetencji matematycznych, naukowych, językowych, kreatywności, innowacyjności oraz umiejętność kreowania własnego rozwoju zawodowego. W ramach przyznanych środków przez 2 lata nasi uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnia lub w zajęciach pomagających wyrównać braki edukacyjne, część zajęć będzie odbywała się w formie wycieczek naukowych. Większość przekazanych nam środków zostanie przeznaczona za utworzenie nowych pracowni przedmiotowych.  EFSiI przycięte