W piątek, 22 września uczniowie klasy 5tl uczestniczyli w Konferencji PROJEKT POLITECHNIKA podsumowującej pierwszą edycję cyklu projektów badawczych realizowanych przez uczniów na Politechnice Śląskiej.
W ramach  programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, uczniowie Jakub Chromik, Paweł Dejnaka, Ksawery Jaworek, Nikodem Popławski, Kacper Skowroński i Maksymilian Szafrański stworzyli dwa zespoły projektowe. Opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele akademiccy dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak i dr Adam Sojda  . Realizacja projektów obejmowała pozyskiwanie i wykorzystywanie danych statystycznych do opracowywania wskaźników i tworzenia rankingów powiatów. Wyniki prac zostały na konferencji w formie posterów. 

5 osób w pomieszczeniu, jedna z nich pokazuje dokument