Dzięki projektowi nasza szkoła (podobnie jak licea w Knurowie) zostanie  doposażona w komputery, elektroniczne translatory mowy, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek. Wszystko po to, aby ułatwić ukraińskiej młodzieży pokonywanie barier językowych związanych z niewystarczającą znajomością polskiego, a tym samym  umożliwić  jej korzystanie w pełni z oferty edukacyjnej szkoły. 

plakat informacyjny

Życzymy, aby właśnie rozpoczęte ferie zimowe były okazją do prawdziwego odpoczynku i świetnej zabawy.  ? Jednocześnie przypominamy i prosimy: na pierwszym miejscu dbajmy o bezpieczeństwo! 

Życzymy udanych i bezpiecznych ferii

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim spędzenia tych pięknych dni w zdrowiu i radości, wśród najbliższych, w oderwaniu od codziennych trosk i pośpiechu. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do naszych Gości z Ukrainy, aby te pierwsze święta w Polsce były najlepsze, jak to tylko  możliwe. A Nowy Rok niech przyniesie same dobre wiadomości i tak wyczekiwany pokój! Podczas przerwy świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo, aby z nowymi siłami wrócić do szkoły.

kartka świąteczna