Zapraszamy do obejrzenia

pptxKonstytucja_3_maja_1.pptx22.65 MB

Wczoraj w Warszawie, podczas uroczystej gali transmitowanej przez TVP,  ogłoszono laureatów prestiżowego konkursu literacko-plastycznego dla młodzieży „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: plastycznej (projekt plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską), literackiej (temat: „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego)” oraz tekst piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej. Z dumą ogłaszamy, że w  kategorii literackiej III miejsce zdobyła Julia Pikul z kl. Ia LO. Do laureatów przemawiała pomysłodawczyni konkursu,  pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także ministrowie rządu oraz (zdalnie) Prezydent Andrzej Duda. Gorąco gratulujemy Julii, która pokonała blisko 500 uczestników z całej Polski. Podziękowania i gratulacje także dla p. Aldony Pitery, która Julię przygotowała. Znakomita praca naszej Laureatki wkrótce zostanie opublikowana w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym, a już dziś można ją przeczytać na stronie Sejmu. Zachęcamy!

Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego

W roku szkolnym 2020/2021 zostały utworzone następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

  • Klasa  medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki

  • Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

To klasa dla tych, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach medycznych i okołomedycznych, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, stomatologii lub kierunkach związanych z ochroną środowiska. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie nabędą wiedzę z zakresu dietetyki i kosmetologii, a dzięki patronatowi Politechniki Śląskiej będą uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Dla uczniów prowadzone są również zajęcia w Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i Zabrzu.   

  • Klasa humanistyczno-psychologiczna 

  • Rozszerzenia: język polski, historia lub biologia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, chcą nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem. Przygotowuje uczniów do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy takich jak: psychologiczna, terapeutyczna, trenerska, socjalna, pedagogiczna, wychowawcza. Nauka w klasie przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów uniwersyteckich, na atrakcyjnych kierunkach np.: psychologia, pedagogika, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia, praca socjalna, biologia, ochrona środowiska.

W ramach zajęć przewidziano zajęcia z komunikacji interpersonalnej i grupowej,  zajęcia z laboratorium psychologicznego, atrakcyjne formy współpracy z różnymi instytucjami: uczestnictwo w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach,  spotkania z posłami w biurach poselskich, a także wyjazdy do teatrów  w Krakowie, Warszawie, Katowicach.

Technikum:

  1. Klasa - technik logistyk profil mundurowy
  2. Klasa-technik logistyk

Rozszerzenie: geografia

To klasa dla tych osób, które interesują się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów.W klasie tej równolegle będą realizowane takie cele jak:  podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz realizowanie edukacji wojskowej, by przygotować uczniów do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.

Szkoła branżowa:

Klasa wielozawodowa

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p

Symbol

Nazwa zawodu

Nazwa zdawanej kwalifikacji

1

514101

Fryzjer

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

2

522301

Sprzedawca

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

3

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

4

723310 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

5

722204

Ślusarz 

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

6

711204 

Murarz-tynkarz 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

7

512001 

 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

8

752205 

Stolarz 

 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

9

741103 

Elektryk 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

10

742117 

 Elektronik

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

11

713201 

 Lakiernik samochodowy

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

12

712905 

 Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych

13

721306

Blacharz samochodowy 

MOT.01.  Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

14

751201 

 Cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

15

712618

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

16

751204

Piekarz 

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

17

751108

Przetwórca mięsa

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

 

LINK DO NASZEGO PROFILU NA FB:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej