Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia zdalne
zostają wydłużone do 03 stycznia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia od 30 listopada 2020 r. wznawiają zajęcia praktyczne u pracodawców. 
Zajęcia te będą realizowane pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia związane z COVID-19 mogące zagrozić zdrowiu uczniów. 

Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów? - zastanawiali się uczestnicy Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego, a wśród nich uczennica naszej szkoły – Oliwia Stępień z klasy IIIb. Konkurencja
była duża, więc z niekłamaną satysfakcją informujemy, że napisany przez nią esej interpretacyjny
Refleksja metapoetycka w liryce Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza został bardzo wysoko
oceniony przez jury i zajął III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.
Wielkie brawa dla Oliwii!