Zapraszamy Ósmoklasistów na nasz Dzień Otwarty, który odbędzie się 27 marca. Będzie okazja, żeby poznać "Konopnicką" od środka. Nie zabraknie atrakcji - dla każdego coś miłego! Prośba do uczniów ze szkół spoza Pyskowic, którzy chcieliby wziąć udział indywidualnie: w miarę możliwości zapiszcie się  w wydarzeniu na facebooku ( Dzień Otwarty) i poinformujcie przez messenger, o której godzinie chcecie przybyć. Czekamy!

plakat informujący o kierunkach kształcenia przyszłym roku szkolnym

   W piątek pisaliśmy o planach budowy nowej hali sportowej. A dziś kolejna dobra wiadomość: jeszcze w tym roku na terenie szkoły rozpocznie się budowa nowego budynku mieszczącego nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego w technikum. W nowym budynku o powierzchni przeszło 400m2 będą znajdowały się3 ultranowoczesne pracownie komputerowe oraz pomieszczenia do zajęć terapeutycznych czy edukacji wspierającej rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych.
Wszyscy słyszymy, że pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest problemem narastającym, a sprostanie potrzebom w tym zakresie staje się coraz z trudniejsze. Dlatego, by zadbać również o sferę zdrowia psychicznego naszych uczniów, wygospodarowana została dość znaczna przestrzeń wraz z kompleksowym wyposażeniem do udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom. Jedną z ciekawostek architektonicznych budynku będzie jego dach –płaski, ekstensywny dach, obsadzony w większości samowystarczalną roślinnością. Nowy budynek zostanie oddany do użytku na początku 2026 r.

Laboratorium2

Nowa hala sportowa - to było wspólne marzenie całej szkolnej społeczności. Dotychczasowa, zabytkowa sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach wychowała już niejedno pokolenie absolwentów. Jednakże obserwowany od 5 lat wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkoły w zestawieniu z możliwościami istniejącej sali pokazał potrzebę stworzenia nowej przestrzeni dla edukacji sportowej w szkole. Rok 2023 przyniósł decyzję o budowie nowej hali sportowej dofinansowanej przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Już wkrótce rozpoczną się prace budowlane, młodzież będzie mogła korzystać z nowego obiektu od stycznia 2025 roku. Koncepcja zakłada budowę hali o konstrukcji stalowej z wielofunkcyjnym boiskiem o powierzchni ok. 800 m2 wraz z trybunami modułowymi wewnętrznymi i  zapleczem sanitarno-szatniowym.

EZ hala sportowa v22