W piątek 11 stycznia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie – podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej a naszą szkołą. Z pewnością jest to początek długofalowej współpracy, która dla obu stron będzie satysfakcjonująca. Sygnatariuszami dokumentu byli p. dyr. Edyta Mierzwa i dowódca 13. ŚBOT p. płk Tomasz Białas.W uroczystości uczestniczył Wicestarosta Powiatu Gliwickiego p. Adam Wojtowicz oraz przedstawiciele 13. ŚBOT: Szef Sekcji Współpracy Cywilno – Wojskowej, mjr Daniel Baron, Podoficer Sztabowy Sekcji Cywilno – Wojskowej, st. sierżant Rafał Rzenno i specjalistka ds. mediów, p. Monika Krasińska – Ligejka. Naszą szkołę reprezentowała kadra wojskowa: płk Józef Maj i st. sierżant Sławomir Tokarz oraz oczywiście wychowawcy klas mundurowych: pp. Lidia Kopel Sylwia Lenek i Dariusz Bryła. Gorąco dziękujemy wszystkim Gościom, którzy uświetnili tę jakże ważną dla Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej chwilę!

grupa osób

Dnia 20.12.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły dyplom odebrała Aleksandra Sowa. Olu serdecznie gratulujemy.

Koncert Aleksandry Garbal

Wspaniały koncert pianistyczny Aleksandry Garbal, który odbył się w auli naszej szkoły, nie tylko dostarczył słuchaczom przeżyć estetycznych i duchowych. Każdy zyskał też sporą dawkę wiedzy muzycznej dzięki ciekawym komentarzom artystki, wprowadzającej słuchaczy w nastrój prezentowanych utworów. Muzyka uszlachetnia I łagodzi obyczaje, dobrze było oderwać się, choć na chwilę, od codzienności. Zapraszamy więc już dziś na kolejny koncert, w ramach cyklu SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W KONOPNICKIEJ, który odbędzie się 5 lutego 2019 r.