Służba więzienna to kolejna formacja mundurowa, z którą nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy. Ze strony Aresztu Śledczego w Gliwicach podpis złożył dyr. ppłk Michał Mudy, a ze strony szkoły oczywiście p. dyr. Edyta Mierzwa. Planujemy wizyty naukowo - dydaktyczne w obszarze nauk społecznych, prawnych oraz nauk o bezpieczeństwie. Chcemy, by uczniowie zaznajomili się ze strukturą Służby Więziennej w Polsce oraz poznali możliwości podejmowania kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Zajęcia na terenie jednostki będą z pewnością cennym doświadczeniem, liczymy więc że współpraca wiele wniesie do edukacji klas mundurowych.

logo sluzba

logotyp

 

12 lutego 2020 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zawarły   umowę o współpracy.

 

11 stycznia 2019 r. 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach podpisali LIST INTENCYJNY jako wstęp do porozumienia określającego długofalową współpracę.

Następnie 8.09.2023 r. w Katowicach na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w Oddziale Przygotowania Wojskowego 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w Katowicach stała się Wojskową Jednostką Patronacką szkoły.

Logo firmy Schenker

DB Schenker Oddział Katowice z siedzibą w Pyskowicach oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach podpisali LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I  USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W GLIWICACH

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na podstawie pisemnych porozumień współpracuje z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IM. PROF. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na podstawie pisemnych porozumień współpracuje z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU

20 stycznia 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy”. W ramach porozumienia nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, mającym swoją siedzibę w Gliwicach.

W ramach współpracy uczniowie klas o profilu humanistyczno –prawnym zwiedzają budynki Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego, poznają strukturę urzędów oraz biorą udział w rozprawach sądowych, np. przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w IV Wydziale Karnym. Celem współpracy jest zwiększenie świadomości prawnej nastolatków oraz realizacja materiału programowego w klasie o profilu humanistyczno-prawnym.

Politechnika Śląska w Gliwicach

23 listopada 2018 r. pomiędzy Politechnika Śląską w Gliwicach a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej”

12 – 15 HUFCIEC PRACY W PYSKOWICACH

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na podstawie porozumienia współpracuje z Hufcem Pracy w Pyskowicach.

Logo 6 batalion powietrznodesantowy

11 czerwca 2013 r. pomiędzy Jednostką Wojskową 4115 w Gliwicach a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy”.