W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła realizuje  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

 

Całkowity koszt realizacji programu to: 52 500 zł, z czego 42 000 zł to dotacja z budżetu państwa, a 10 500 zł to wkład własny Powiatu Gliwickiego. 

 

W związku z udziałem w projekcie nasza szkoła podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

1) uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,

2) uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,

3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych,

4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych. 

Poniżej publikujemy link do naszego poradnika IT

pdfJak wykorzystywać TIK w nauczaniu284.29 KB

aktywna tablica