Program „Edukacja prawna”

W klasie humanistyczno-prawnej realizowany jest program „Edukacja prawna”, służący przeciwdziałaniu wykluczenia prawnego młodzieży.  Obejmuje on uczestnictwo uczniów w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Podczas każdej wizyty w sądzie  odbywa się krótka prelekcja sędziego lub, ostatnio, prokuratora na temat zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Program „Edukacja prawna” realizowany jest również na terenie szkoły w formie konkursów, warsztatów, symulacji procesów sądowych, happeningów. Zapraszani są prawnicy (np. radca prawny), prowadzący z uczniami rozmaite ćwiczenia.