W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia1981- PAMIĘTAMY!” powstał szkolny kącik historyczno - patriotyczny "40 lat po stanie wojennym". Można tu zobaczyć fotografie dokumentujące ówczesne wydarzenia, a także kopie dokumentów i ulotek pokazujących opór społeczeństwa. Jest tez fragment poświęcony Górnikom zamordowanym w kopalni "Wujek". Zgodnie z nazwą projektu - pamiętamy.

 5 sztalug ze zdjęciami, 2 osoby oglądają