Realizacja innowacji pedagogicznej w postaci klas mundurowych

Nasza placówka prowadzi klasy mundurowe od 2013 roku. Obecnie prowadzimy 3 klasy mundurowe liczące 64 Uczniowie uczęszczają do klasy liceum ogólnokształcącego z dodatkowymi zajęciami
z edukacji mundurowej (innowacja pedagogiczna), które obejmują:

  • szkolenie z zakresu edukacji wojskowej – 30 godzin/rok (w klasie 1)
  • szkolenie z zakresu taktyki i technik interwencji służb mundurowych – 60 godzin/rok
  • 2 trzydniowe poligony - jesienny i wiosenny, które zawierają w programie zajęcia z zakresu musztry, zielonej taktyki, czerwonej taktyki, czarnej taktyki, niebieskiej taktyki, survivalu, topografii oraz szkolenia linowe (skoki z wysokości, wspinaczka, zjazdy na linach); poligony organizowane przez naszą   placówkę charakteryzują się dużą intensywnością i zróżnicowaniem przeprowadzanych zajęć i mają na celu zapoznanie uczniów z żołnierskim rzemiosłem, poprzez  traktowanie obozowiczów jak świeżo wcielonych żołnierzy służby zasadniczej; podczas szkolenia uczniów obowiązują takie same regulaminy, jakie obowiązują w siłach  zbrojnych RP, które wpajają dyscyplinę i zasady żołnierskiego zachowania; priorytetem szkolenia poligonowego jest  dbałość o poprawę kondycji fizycznej, zwiększenie

odporności psychicznej i fizycznej, wyrobienie umiejętności działania w zespole, nabycie wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz wzmocnienie wiary we własne siły

  • szkolenia strzeleckie prowadzone przez instruktorów strzelectwa obejmujące następujące jednostki broni: Glock 17, KBK, AK Kałasznikow, Mossberg, Walter P99
  • szkolenia paintball w terenie i obiektach zamkniętych
  • szkolenie wojskowe na terenie 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach – 1 raz/miesiąc w okresie wrzesień - grudzień 2018 r.
  • szkolenie wojskowe w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej – 1 raz/kwartał w okresie styczeń – czerwiec 2019 r