REALIZCJA PROGRAMU „Młodzieżowa Akademia Filmowa”

Od dwóch lat młodzież LO regularnie uczestniczy w programie edukacyjnym kina AMOK „Młodzieżowa Akademia Filmowa”, w ramach którego odbywają się wykłady z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowane są filmy o dużych walorach artystycznych i wychowawczych. W bieżącym roku szkolnym na zajęciach MAF podejmowane były między innymi tematy różnic kulturowych, uchodźców, terroryzmu, antysemityzmu, które zostały zilustrowane dziełami kinematografii światowej. Ważnym obszarem zainteresowania programu były również rocznice historyczne (stulecie Niepodległości, Noc Kryształowa), problemy współczesnej Polski oraz film jako dzieło sztuki i jego środki wyrazu.