plakat informujący o dofinansowaniu z UE w kwocie 1740075,12

“Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Czas trwania projektu: 01.04.2024 r. – 31.12.2025 r.

Beneficjent projektu: Powiat Gliwicki

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego poprzez udział w stażach realizowanych w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, to jest u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształci się dany uczeń/uczennica.
Zaplanowano, że w takich 150-godzinnych stażach weźmie udział 372 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki czyli:
● Techników w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie;
● szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (wyłącznie uczniowie niebędący młodocianymi pracownikami).

Będzie to młodzież kształcąca się w zawodach z branży informatycznej, logistycznej, elektrycznej, mechanicznej, ekonomicznej i rachunkowej, turystycznej oraz związanej z poligrafią i grafiką cyfrową. Ze środków projektu zostaną sfinansowane stypendia stażowe oraz pokryte wszelkie inne koszty niezbędne do poniesienia w związku z organizacją staży (np. wynagrodzenia opiekuna stażysty i szkolnego koordynatora, dojazdu na staż, zakupu odzieży roboczej potrzebnej uczniowi do odbycia stażu).
Zakłada się, że w efekcie realizacji projektu wszyscy objęci nim stażyści rozwiną swoje kompetencje i kwalifikacje, uzyskując doświadczenie i nabywając umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w wybranych przez siebie zawodach.
Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w szkołach objętych projektem, gdzie można również uzyskać informacje na temat zasad jego realizacji.
Informacji o projekcie udziela także pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach
(tel. 32 332 66 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wartość projektu: 2 047 147,20 zł (w tym 1 842 432,48 zł dofinansowania)
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 740 075,12

Szkolny koordynator projektu “Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego” w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w zawodzie technik logistyk:

Dariusz Bryła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór trwa od 29.04.2024 r. do 13.05.2024

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) proszę przekazać szkolnemu koordynatorowi.

pdfRegulamin rekrutacji235.81 KB

pdfRegulamin udziału519.63 KB

pdfFormularz zgłoszeniowy818.85 KB