Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 13 maja 2024 roku  rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych   wraz z odpowiednią dokumentacją.

Kontynuujemy nasz hit – technik ekonomista oraz technik logistyk o profilu wojskowym – Oddział Przygotowania Wojskowego kierunek cieszący się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem.

Logowanie do strony rekrutacji:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2024/2025 przyszłym uczniom technikum proponujemy naukę w klasach:  

Klasa 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 

Przedmiot  rozszerzony 

 technik logistyk wojskowy

 j. polski, matematyka

 j. angielski, wychowanie fizyczne

 geografia

 technik ekonomista

 j. polski, matematyka

 j. angielski, geografia

język angielski

 

  • TECHNIK LOGISTYK OPW

♦ Co to jest za kierunek?

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Dlatego, jeśli interesuje cię zarządzanie transportem, magazynem, dystrybucja towarów oraz sposoby zaopatrzenia przedsiębiorstw i instytucji, to zawód ten powinien cię zainteresować. 

♦ Czego będziesz uczył się?

przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

♦ monitorowania poziomu i stanu zapasów,

♦ obsługiwania informatycznych programów magazynowych,

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej,

♦ monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,

♦ planowania procesów transportowych,

♦ obsługiwania informatycznych programów transportowych,

♦ organizowania procesów transportowych,

♦ dokumentowania procesów transportowych.

Po ukończeniu kierunku technik logistyk zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

♦ SPL.01. Obsługa magazynów

♦ SPL.04. Organizacja transportu

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk w centrach logistycznych, sieciach dystrybucyjnych, magazynach centów handlowych, magazynach dużych firm produkcyjnych, firmach transportowych.  Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu:

zarządzania logistycznego w służbach mundurowych

♦ bezpieczeństwa w logistyce miejskiej

♦ logistyki zarządzania kryzysowego

♦ logistyki imprez masowych

♦ logistyki szpitalnej, krwiodawstwa, transplantologii

♦ logistyki humanitarnej 

♦ logistyki bezobsługowej (wykorzystanie dronów). 

♦ planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej

♦ przechowywania towarów;

♦ wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.  

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik logistyk OPW?  

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: logistyka, logistyka międzynarodowa, logistyka wojskowa, nawigacja, inżynieria transportu i logistyki, transport kolejowy, towaroznawstwo, bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych; na stanowiskach specjalisty do spraw m.in. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą podjąć zatrudnienie także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. 

♦ Dlaczego warto wybrać  Oddział Przygotowania Wojskowego?  

        W naszej szkole w technikum działają Oddziały Przygotowania Wojskowego. Powstają one na podstawie Decyzji nr 19/CWCR/2023 Ministra Obrony Narodowej. W klasach tych realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w             formie   dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. Program szkolenia realizowany jest przez szkołę we współpracy z patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Patronacką jednostką wojskową dla naszej szkoły jest 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w Katowicach.  Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły? 

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować: 

♦ w centrach spedycyjnych i logistycznych, np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach,

♦ w działach logistyki w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych,

♦ w firmach transportowych,

♦ na lotniskach,

♦ w portach morskich,

♦ na stacjach kolejowych.

Jeśli wybierzesz kierunek technik logistyk  o profilu wojskowym, to dodatkowo będziesz uczył się dwóch przedmiotów

♦ edukacja obronna,

♦ taktyka i technika interwencji służb mundurowych,

zajęcia z przygotowania wojskowego.

 

Ponadto będziesz wyjeżdżał na poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie na strzelnicach,  a wszystko to po to, by przygotować cię do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.

 

  • TECHNIK EKONOMISTA

♦ Co to jest za kierunek?

Jeśli interesuje cię świat finansów, chcesz poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, to kierunek technik ekonomista jest właśnie dla ciebie.

♦ Czego będziesz uczył się?

wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw,

♦ tworzenia biznesplanów,

♦ stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

♦ dokonywania analiz ekonomicznych,

♦ prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

♦ prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,

♦ prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

♦ prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,

♦ ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,

Po ukończeniu kierunku technik ekonomista zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

♦ EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego, urządzeń bankowych.

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik ekonomista?

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

♦ jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, analityka gospodarcza, doradztwo podatkowe, handel międzynarodowy.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony  na wszystkich stanowiskach pracy w podmiotach gospodarczych, jak również  stanowiskach,  na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów  i rachunkowości;

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w: 

♦ jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe),

♦ bankach,

♦ biurach rachunkowych,

♦ szkołach, uczelniach wyższych, przedszkolach, urzędach pracy

♦ towarzystwach ubezpieczeniowych,

♦ urzędach skarbowych,

♦ jednostkach mundurowych (policja, wojsko)

♦ agencjach nieruchomości oraz firmach zarządzających nieruchomościami,

♦ przedsiębiorstwach jako kadra zarządzająca i administracyjna.