Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 16 maja 2022 roku  rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych   wraz z odpowiednią dokumentacją.

Logowanie do strony rekrutacji:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2022/2023 przyszłym uczniom technikum proponujemy naukę w klasach:  

Klasa 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 

Przedmiot  rozszerzony 

 technik logistyk

 j. polski, matematyka

 j. angielski, geografia

 geografia

 technik logistyk mundurowy

 technik ekonomista

 j. polski, matematyka

 j. angielski, geografia

 geografia

 technik ekonomista mundurowy

 

 Kontynuujemy nasz hit – technik logistyk lub technik logistyk o profilu mundurowym – kierunek cieszący się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. 

♦ Co to jest za kierunek?

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Dlatego, jeśli interesuje cię zarządzanie transportem, magazynem, dystrybucja towarów oraz sposoby zaopatrzenia przedsiębiorstw i instytucji, to zawód ten powinien cię zainteresować. 

♦ Czego będziesz uczył się?

przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

♦ monitorowania poziomu i stanu zapasów,

♦ obsługiwania informatycznych programów magazynowych,

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej,

♦ monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,

♦ planowania procesów transportowych,

♦ obsługiwania informatycznych programów transportowych,

♦ organizowania procesów transportowych,

♦ dokumentowania procesów transportowych.

Po ukończeniu kierunku technik logistyk zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

♦ SPL.01. Obsługa magazynów

♦ SPL.04. Organizacja transportu

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk w centrach logistycznych, sieciach dystrybucyjnych, magazynach centów handlowych, magazynach dużych firm produkcyjnych, firmach transportowych.  Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu:

zarządzania logistycznego w służbach mundurowych

♦ bezpieczeństwa w logistyce miejskiej

♦ logistyki zarządzania kryzysowego

♦ logistyki imprez masowych

♦ logistyki szpitalnej, krwiodawstwa, transplantologii

♦ logistyki humanitarnej 

♦ logistyki bezobsługowej (wykorzystanie dronów). 

♦ planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej

♦ przechowywania towarów;

♦ wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.  

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik logistyk?  

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: logistyka, logistyka międzynarodowa, logistyka wojskowa, nawigacja, inżynieria transportu i logistyki, transport kolejowy, towaroznawstwo, bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych; na stanowiskach specjalisty do spraw m.in. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą podjąć zatrudnienie także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. 

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły? 

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować: 

♦ w centrach spedycyjnych i logistycznych, np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach,

♦ w działach logistyki w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych,

♦ w firmach transportowych,

♦ na lotniskach,

♦ w portach morskich,

♦ na stacjach kolejowych.

Jeśli wybierzesz kierunek technik logistyk  o profilu mundurowym, to dodatkowo będziesz uczył się dwóch przedmiotów

♦ edukacja obronna,

♦ taktyka i technika interwencji służb mundurowych.

Ponadto będziesz wyjeżdżał na poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie na strzelnicach,  a wszystko to po to, by przygotować cię do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.

Uruchamiany nowy kierunek!!! – technik ekonomista oraz technik ekonomista profil mundurowy

♦ Co to jest za kierunek?

Jeśli interesuje cię świat finansów, chcesz poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, to kierunek technik ekonomista jest właśnie dla ciebie.

♦ Czego będziesz uczył się?

wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw,

♦ tworzenia biznesplanów,

♦ stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

♦ dokonywania analiz ekonomicznych,

♦ prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

♦ prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,

♦ prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

♦ prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,

♦ ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,

Po ukończeniu kierunku technik ekonomista zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

♦ EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

♦ EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego, urządzeń bankowych.

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik ekonomista?

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

♦ jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, analityka gospodarcza, doradztwo podatkowe, handel międzynarodowy.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony  na wszystkich stanowiskach pracy w podmiotach gospodarczych, jak również  stanowiskach,  na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów  i rachunkowości;

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w: 

♦ jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe),

♦ bankach,

♦ biurach rachunkowych,

♦ szkołach, uczelniach wyższych, przedszkolach, urzędach pracy

♦ towarzystwach ubezpieczeniowych,

♦ urzędach skarbowych,

♦ jednostkach mundurowych (policja, wojsko)

♦ agencjach nieruchomości oraz firmach zarządzających nieruchomościami,

♦ przedsiębiorstwach jako kadra zarządzająca i administracyjna.

Jeśli wybierzesz kierunek technik ekonomista o profilu mundurowym, to dodatkowo będziesz uczył się dwóch przedmiotów:

♦ edukacja obronna,

♦ taktyka i technika interwencji służb mundurowych.

Ponadto będziesz wyjeżdżał na poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie na strzelnicach, a wszystko to po to, by przygotować cię do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.