Zdjęcie gabinetu pielęgniarki
Zdjęcie gabinetu pielęgniarki

 

Na terenie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej jest w pełni wyposażony w nowy sprzęt gabinet pielęgniarki szkolnej. Czynny dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki. Uczniowie objęci są profilaktyką medyczną i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Funkcję pielęgniarki szkolnej pełni Pani Joanna Jaworska.

Godziny pracy

Poniedziałek:  7.45 do 14.45

Piątek: 7.45 do 14.45