Motto Janusza Korczaka

 

Pedagog i psycholog polecają ważną inicjatywę na czas pandemii: została uruchomiona poradnia online „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”, która łączy użytkowników poszukujących pomocy psychologicznej, pedagogicznej czy terapeutycznej ze specjalistami oraz odpowiednimi instytucjami publicznymi. Zarejestrowany użytkownik może zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie, w zależności od formy pomocy jaką oferują poszczególni specjaliści. Dostęp do zakładki "Baza Wiedzy" i zamieszczonych w niej materiałów NIE WYMAGA rejestracji. Poradnia działa pod adresem: https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/  

Poniżej informacje na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej w naszej szkole.

Drogi Uczniu, Rodzicu !

W naszej szkole zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i terapią.

Pracujemy, by pomagać swoim uczniom.

 • Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o wieloletnie doświadczenie , współczesną wiedzę i szkolenia, w których systematycznie uczestniczymy.

 • Prowadzimy kompleksową diagnozę pedagogiczno-psychologiczną (badanie poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości, zdolności i zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych, poziomu umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej oraz stresu, ryzyka dysleksji, zaburzeń zachowania, depresji itp.).

 • Umożliwiamy uczniom udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku dysleksji i deficytów percepcyjnych, w zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz umiejętności uczenia się a także w terapii indywidualnej.

 • Podejmujemy działania profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest promocja zdrowego stylu życia.

 • Wspieramy uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 • Wskazujemy osoby, instytucje zajmujące się niesieniem pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin.

 

Zwróć się do nas, gdy:

 • Masz problemy w nauce – zorganizujemy zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

 • Masz problemy związane z okresem dorastania w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole - porozmawiamy wspierająco.

 • Jesteś ofiarą przestępstwa – zapewnimy terapię i stosowną interwencję.

 • Masz problemy w nawiązywaniu relacji interpersonalnych– oferujemy zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

 • Czujesz się niezrozumiany, jesteś samotny, nie masz przyjaciół, nie radzisz sobie
  z rozwiązaniem swoich problemów- popracujemy terapeutycznie.

 • Nie radzisz sobie z konfliktami w relacji uczeń – nauczyciel – prowadzimy mediacje.

 • Masz kłopoty materialne – organizujemy pomoc w postaci wsparcia PCK i innych organizacji.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem – czekamy z entuzjazmem, aby
  Ci pogratulować.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób – zaproponujemy działalność wolontariatu.

 

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić a także, gdy masz pomysły,  którymi chcesz się podzielić. Jeżeli masz ochotę przekazać nam ciekawą informację, o coś zapytać, podzielić się swoimi problemami, wspólnie poszukać rozwiązania problemu lub jakiegoś zagadnienia czekamy na ciebie.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną koordynują:

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
Dni tygodnia

 

 

Iwona Zając
pedagog szkolny

 

Aleksander Meryk
psycholog szkolny

Marzena Potempa
pedagog specjalny

Poniedziałek 8:00 - 13:00   15.00 - 16.00
Wtorek 12:00 - 15:30 08:00 - 14:00 07.00 - 9.00
Środa   08:00 - 15:00 07.00 - 16.30
Czwartek 12:00 - 16.00   10.30 - 16.30
Piątek     14.30 - 17.00

Dokumenty do pobrania

pdfProcedura udzielania pomocy376.48 KB

wykaz zsmk