HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

w roku szkolnym 2022/2023

I półrocze

1.09.2022 r. – 13.01.2023 r.

II półrocze

16.01.2023 r. – 23.06.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia  2023r.

Zakończenie zajęć w klasach 4 LO

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w LO, technikum i branżowej szkole I stopnia

31.10.2022

02.05.2023

04.05.2023 matura

05.05.2023 matura

08.05.2023 matura

01.06.2023 część praktyczna egzaminów zawodowych

02.06.2023 część pisemna egzaminów zawodowych

05.06.2023 część pisemna egzaminów zawodowych

06.06.2023 część pisemna egzaminów zawodowych

09.06.2023

 

 

NAZWA WYDARZENIA

DATA

GODZINA

UWAGI

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022

8.00

Klasy drugie, trzecie i czwarte

9.00

Klasy: 1at, 1bt, 1a LO

10.30

Klasy: 1abr, 1bbr, 1b LO

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2022 r.

Zgodnie z planem zajęć

Konferencje Rady Pedagogicznej

02.09.2022

11:00

Konferencja organizacyjna

13.09.2022

15:00**

Konferencja – analiza wyników matury i egzaminu zawodowego.

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

10.01.2023

15:00**

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie pierwszego półrocza

24.04.2023

15:00**

Konferencja klasyfikacyjna IV LO

19.06.2023

15:00**

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego 2022/2023

31.01.2023

15:00**

Konferencja plenarna, podsumowująca I półrocze

26.06.2023

9:00**

Konferencja plenarna, podsumowująca II półrocze

30.08.2023

9:00**

Konferencja otwierająca rok szkolny 2022/23

Spotkania z rodzicami

13.09.2022

17:00

17.30

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2022/2023

31.01.2023

17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

21.03.2023

17:00

Spotkania z rodzicami klas maturalnych

16.05.2023

17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

Cały rok – zgodnie z harmonogramem godzin dostępności

Konsultacje dla rodziców w ramach dyżurów związanych
art. 42 ust. 2f KN

pdfHarmonogram godzin dostępności (pdf)412.27 KB

Spotkania Rady Rodziców

13.09.2022

17.00

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022

31.01.2023

17:30

Sprawy bieżące

16.05.2023

17:30

Podsumowanie roku szkolnego

**godzina wstępna, może ulec zmianie