HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

w roku szkolnym 2023/2024

   

I półrocze

04.09.2023 r. – 14.01.2024r.

II półrocze

15.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29.01- 11.02 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć w klasach 4 LO i 5 T

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w LO, Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

10.01.2024

27.03.2024 Dzień Otwarty Szkoły

02.05.2024

07.05.2024

08.05.2024

09.05.2024

31.05. 2024

03.06.2024

04.06.2024

05.06.2024

 

Egzaminy: maturalny i zawodowy

07.05.2024 matura j.polski

08.05.2024 matura matematyka

09.05.2024 matura j.angielski

09.01.2024 egzamin zawodowy praktyczny 5 Tl

10.01.2024 egzamin zawodowy pisemny 5 Tl

03.06.2024 egzamin zawodowy praktyczny 4Tl

04.06.2024 egzamin zawodowy pisemny 4Tl, 3abr+3bbr

05.06.2024 egzamin zawodowy pisemny 3abr+3bbr

 

 

 

NAZWA WYDARZENIA

DATA

GODZINA

UWAGI

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

9.00

Klasy:1al,1bl,1at.1bt

10.00

Klasy:1abr, 1bbr,1cbr

11.15

Klasy: 2a,. 2b, 2at,2bt,2abr

11.45

Klasy: 2bbr,3a,3at,3bt,3abr

12.15

Klasy: 3bbr,4t,4a,4b,5tl

Rozpoczęcie zajęć

05.09.2023

Zgodnie z planem zajęć

 

09.01.2024

15:00*

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie pierwszego półrocza

22.04.2024

15:00*

Konferencja klasyfikacyjna IV LO

17.06.2024

15:00*

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego 2023/2024

23.01.2024

15:00*

Konferencja plenarna, podsumowująca I półrocze

25.06.2024

9:00*

Konferencja plenarna, podsumowująca II półrocze

30.08.2023

9:00*

Konferencja otwierająca rok szkolny 2023/24

12.09.2023

15.00

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Spotkania z rodzicami

12.09.2023

17:00

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2023/2024

23.01.2024

17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

26.03.2024

17:00

Spotkania z rodzicami klas maturalnych

14.05.2024

17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

Cały rok

Konsultacje dla rodziców w ramach dyżurów związanych art. 42 ust. 2f KN