Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

pdfList_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół_nauczycieli_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków.pdf145.56 KB

pdfOrganizacja_szczepień__informacja_dla_dyrektorów_szkół_i_placówek_-_materiały_infomacyjne.pdf533.74 KB

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami  Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł   porozumienia w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami z następującymi podmiotami:

Podmiot Leczniczy Bistom s.c.

Neos Stomatologia Śląsk Sp. z o.o.


W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej

2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne

3. Leczenie Stomatologiczne

 Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole,

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  są przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie mogą  udawać się do Poradni Stomatologicznych wskazanych powyżej  celem wykonania świadczeń (uczniowie niepełnoletni wraz z rodzicem). 

 GWARANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI

 1.Ocenę stanu uzębienia

2.Ocena stanu tkanek przyzębia

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

4.Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego     leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego

5.Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

 GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych - raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. leczenie chorób przyzębia
 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Adresy poradni stomatologicznych w ramach porozumienia z Podmiotem Leczniczym Biscom:

Poradnia Stomatologiczna nr 3

44-194 Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2D

Tel. 607311367

Poradnia Stomatologiczna nr 1

44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50

Tel.791883229

Poradnia Stomatologiczna nr 4

44-100 Gliwice, ul. Czajki 1

Tel.723331100

Godziny pracy Poradni:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00

 w soboty w godzinach 08.00-14.00

Adres poradni stomatologicznej w ramach porozumienia z Neos Stomatologia Śląsk Sp. z o.o.

Gabinet Dentystyczny

44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 20/3

Godziny pracy Poradni:

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-19.00

 

Do pobrania:

 pdfporozumienie_BISTOM_SC.pdf1.05 MB

pdfaneks do porozumienia.pdf730.52 KB

pdfporozumienie i harmonogram Neos.pdf863.5 KB

docxPoradnia BISTOM.docx11.36 KB

docxdruk sprzeciwu.docx13.8 KB