Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

pdfList_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół_nauczycieli_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków.pdf145.56 KB

pdfOrganizacja_szczepień__informacja_dla_dyrektorów_szkół_i_placówek_-_materiały_infomacyjne.pdf533.74 KB

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami  Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł  z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c. porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.


W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej

2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne

3. Leczenie Stomatologiczne

 Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w    zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole,

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą przynajmniej  raz w roku szkolnym. Uczniowie będą  udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradniach Stomatologicznych Bistom s.c. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradniach Stomatologicznych (adresy i nr telefonów poniżej)

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiści w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki/Higienistki Szkolnej . Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

 GWARANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI

 1.Ocenę stanu uzębienia

2.Ocena stanu tkanek przyzębia

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

4.Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego     leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego

5.Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

 GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych - raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. leczenie chorób przyzębia
 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Adresy Poradni Stomatologicznych

Poradnia Stomatologiczna nr 3

44-194 Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2D

Tel. 607311367

Poradnia Stomatologiczna nr 1

44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50

Tel.791883229

Poradnia Stomatologiczna nr 4

44-100 Gliwice ul. Czajki 1

Tel.723331100

Godziny pracy Poradni:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00

 w soboty w godzinach 08.00-14.00

 Do pobrania:

 pdfporozumienie_BISTOM_SC.pdf1.05 MB

pdfporozumienie_DENTINAL.pdf942.39 KB

pdfaneks do porozumienia.pdf730.52 KB

docxPoradnia BISTOM.docx11.36 KB

pdfPoradnia DENTINAL.pdf885.42 KB

docxdruk sprzeciwu.docx13.8 KB