Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”

Martin Luther King

   Wolontariat szkolny to bezcenne zaangażowanie uczniów na rzecz potrzebujących. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, możemy nieść dobro i ulepszać świat. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i daje im ogromną satysfakcję. W 2023 roku nasi uczniowie zaangażowali się w szereg bezinteresownych działań:

♥ W ramach stałej współpracy wspieraliśmy następujące instytucje: świetlica socjoterapeutyczna Motylek przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, schronisko dla zwierząt w Miedarach, Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Dzienny Dom Senior+

♥ Braliśmy udział w zbiórce na rzecz WOŚP

♥ Przeprowadziliśmy Zbiórkę dla Kresowian

♥ Przeprowadziliśmy zbiórkę żywności dla potrzebujących 

♥ Wzięliśmy udział w miejskich imprezach - Jajeczna Gra Miejska, Festyn z okazji Dnia Dziecka 

♥ Przeprowadziliśmy zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt w Miedarach

♥ Odwiedzaliśmy i gościliśmy w naszej szkole pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ w Pyskowicach 

♥ Zabezpieczaliśmy trasę IX Półmaratonu Gliwickiego

♥ Przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka - dzięki Szkolnemu Kiermaszowi Ciast i zbiórkom klasowym przygotowaliśmy paczki dla wybranej rodziny

♥ Wspomagaliśmy organizację Mikołajek w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach 

♥ Pomagaliśmy dzieciom w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

♥ Udzielaliśmy się w działaniach koordynowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Pyskowicach: udział w zbiórce na rzecz WOŚP, wizyty w schronisku dla zwierząt w Miedarach, wizyty w miejskich przedszkolach, wizyty w Dziennym Domu Senior+ w Pyskowicach 

♥ Stale mobilizujemy uczniów do samopomocy koleżeńskiej, mającej na celu ułatwienie uczniom pokonanie trudności szkolnych

♥ Kochani wolontariusze z Konopnickiej - ogromnie dziękujemy Wam za to, że zawsze jesteście chętni do pomocy, za okazane serce i dzielenie się dobrem ♥ Razem możemy więcej!

wolontariat

 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. M.KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest:

- zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych

- tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym

- kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

- rozwijanie empatii i rozumienia

- promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez pomoc seniorom;

- kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności

- poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie

- inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego

- kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań

- nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych

- kształtowanie umiejętności działania zespołowego

- współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się

- kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo - profilaktycznego placówki

- organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym

Młodzież Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej, zorganizowana w Szkolnym Kole Wolontariatu wielokrotnie uzyskała nominację Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży do realizacji autorskich projektów w ramach programu „Make a Connection-Przyłącz się” realizowanego przez International Youth Foundation (IYF) i firmę Nokia pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Jesteśmy dla innych” realizowali z powodzeniem założenia programu, pozyskując również środki finansowe na jego realizację. Pierwszy projekt „Dzieci mostem do nieba” realizowany był w 2001r. Następne inicjatywy również zyskały uznanie komisji kwalifikującej projekty do realizacji, w tym m.in. „Dzieciństwo bez goryczy, pełne słodyczy”, „Bliżej naszego miasta, bliżej siebie”, „Nasze okno na świat”, „Magia kalendarza”, „Inspiracje w sześciu ścianach”. Mimo, iż zakończyła się możliwość aplikowania do programu działalność wolontariatu w szkole nadal jest kontynuowana. Praca wolontariuszy służy rozwojowi młodzieży, w tym ich odpowiedzialności, kreatywności, aby aktywnie kształtowali własne życie i środowisko lokalne. Uczniowie kierują swoją działalność na pomaganie innym, najbardziej potrzebującym pomocy. Nasi wolontariusze uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz osób potrzebujących w środowisku lokalnym: w przedszkolach, szkole specjalnej oraz podczas miejskich festynów i innych imprez okolicznościowych. Ważną częścią naszej działalności jest również wolontariat w schroniskach dla zwierząt lub w pomoc w organizacji lokalnych imprez sportowych.

Jeśli wartości związane z bezinteresownym pomaganiem potrzebującym są Ci bliskie, przyłącz się do naszej grupy wolontariuszy a gwarantujemy, że czas wolny, który poświęcisz, by nieść pomoc innym, przyniesie radość nie tylko dzieciom, lecz przede wszystkim Tobie.