Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 13 maja 2024 roku  rozpoczyna się termin składania wniosków  o przyjęcie do klas pierwszych wraz z odpowiednią dokumentacją.

Logowanie do strony rekrutacji:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2024/2025 przyszłym uczniom szkoły branżowej I stopnia proponujemy naukę w wielozawodowej klasie integracyjnej

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

             Klasa wielozawodowa

INTEGRACYJNA     

j. polski, matematyka,

j. angielski, historia

     Idea klasy integracyjnej  polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisko szkolne i stworzenie warunków umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie  form   i metod pracy  do  potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Jedną z tych form jest rewalidacja, której celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Klasa integracyjna liczy max 20 osób w tym od 3-5 uczniów posiadających orzeczenia.W klasie branżowej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p Symbol Nazwa zawodu
1 514101 Fryzjer
2 522301 Sprzedawca
3 723103 Mechanik pojazdów samochodowych
4 723310  Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
5 722204 Ślusarz 
6 711204  Murarz-tynkarz 
7 512001   Kucharz
8 752205  Stolarz 
9 741103  Elektryk 
10 742117   Elektronik
11 713201   Lakiernik samochodowy
12 712905   Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
13 721306 Blacharz samochodowy 
14 751201   Cukiernik
15 712618  Monter sieci i instalacji sanitarnych
16 751204 Piekarz 
17  751108 Przetwórca mięsa

Wykaz pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu:

pdfPlik.pdf164.11 KB

Więcej informacji o zawodach:

 1. pdfFryzjer.pdf4.21 MB
 2. pdfSprzedawca.pdf4.93 MB
 3. pdfMechanik pojazdów samochodowych.pdf871.38 KB
 4. pdfMechanik monter maszyn i urządzeń.pdf4.41 MB
 5. pdfŚlusarz.pdf1.13 MB
 6. pdfMurarz-tynkarz.pdf4.19 MB
 7. pdfKucharz.pdf626.03 KB
 8. pdfStolarz.pdf5.83 MB
 9. pdfElektryk.pdf1.04 MB
 10. pdfElektronik.pdf1.03 MB
 11. pdfLakiernik.pdf4.2 MB
 12. pdfMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.pdf886.75 KB
 13. pdfBlacharz samochodowy.pdf4.1 MB
 14. pdfCukiernik.pdf632.92 KB
 15. pdfMonter sieci i instalacji sanitarnych.pdf845.11 KB
 16. pdfPiekarz.pdf673.15 KB
 17. pdfWędliniarz.pdf3.74 MB