Z radością informujemy, że Dyrektor Szkoły - Pani Edyta Mierzwa otrzymała Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wręczył ją Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego i członek Kapituły Odznaki wraz z Waldemarem Dombkiem, starostą gliwickim i Adamem Wojtowiczem, wicestarostą gliwickim jako wnioskodawcami. W uroczystości wzięły też udział radne  Rady Powiatu Gliwickiego Anna Smyl i Krystyna Urbańska. Starostwo Powiatowe przypomina liczne zasługi Pani Dyrektor: Edyta Mierzwa, odznaczona Srebrną Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, jako nauczyciel, dydaktyk oraz dyrektor posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w szczególności w zakresie działań innowacyjnych, jak i współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. W 2009 r. opracowała innowacyjny program edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa  edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, który wdrażała w latach 2009 - 2018 w  przeszło dwudziestu szkołach w Gliwicach. Obecnie program jest ogólnopolskim programem realizowanym przez Biuro GIODO! W 2018 r. Generalny Inspektor Danych Osobowych przyznał kandydatce Nagrodę im. Michała Serzyckiego za realizację programu. W 2010 r. Edyta Mierzwa opracowała projekt edukacji historycznej „MEMO. Młoda Elita Muzealnych Odkrywców”.

grupa 6 osób

UWAGA ️️️! 
Z dużym niepokojem przyjęliśmy informację o funkcjonowaniu nowego profilu typu "SPOTTED", którego odbiorcami oraz użytkownikami są m.in. uczniowie naszej szkoły.
Weszliśmy w posiadanie zrzutów ekranów, które dokumentują obraźliwe, niebezpieczne i przede wszystkim karalne treści, będące formą agresji słownej i psychicznej.
Jako szkoła stanowczo się temu sprzeciwiamy! ️
W naszej szkole nie ma miejsca na:
  •  obrażanie, wyzywanie innych osób
  •  podżegania do okaleczania swojego ciała lub odebrania sobie życia
  •  rozsiewania nieprawdziwych informacji na temat innych osób (tzn. pomówienia, zniesławienia)
  •  nękanie i gnębienie
Jakiekolwiek przejawy tego typu zachowań będą spotykały się z szybką i bezwzględną reakcją ze strony grona pedagogicznego i dyrekcji, ze współpracą z Policją włącznie.
Podkreślamy, że powyższe zachowania skutkują ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ - zarówno w kontekście osób, które wysyłają takie treści jak i osób, które je udostępniają.
Zdajemy sobie sprawę, że większość placówek edukacyjnych mierzy się z problemem cyberprzemocy, jednak dla komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa naszych uczniów będziemy walczyć z tym zjawiskiem bezkompromisowo. ️
W związku z tym gorąco prosimy wszystkich uczniów, którzy w związku z funkcjonowaniem "SPOTTED" zostali urażeni, wykorzystani, poczuli się w jakikolwiek sposób nadużyci o zgłoszenie tego faktu do psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawcy lub dyrekcji. Pomoże nam to skompletować dokumentację niezbędną do złożenia zbiorowego pozwu przeciwko administratorowi/administratorom powyższego profilu i zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.
Zwracamy się również do Was, nasi drodzy Uczniowie.
  • Nie uczestniczcie w tym cyrku, który ma na celu tylko rozładowanie frustracji i emocji osób, które sobie z nimi nie radzą.
  • Nie bądźcie obserwatorami hejterów, osób, które stosują przemoc wobec innych - to dzięki widzom istnieją.
  • Brak reakcji na krzywdę innych osób, jest niemym przyzwoleniem na przemoc! A nie wiadomo, kto za chwilę może paść jej ofiarą.
Bardzo wiele zależy od Was, a my w Was wierzymy!
zrzut ekranu spotted

W bibliotece szkolnej jest dostępna wystawa na temat K.K. Baczyńskiego w związku z zakończonym właśnie Rokiem Poety. Uczniowie na godzinach wychowawczych poznają biografię twórcy, dzieje jego miłości do Barbary i tragicznej śmierci obojga, a także najważniejsze fakty związane z twórczością Baczyńskiego. Wystawa jest połączona z prezentacją multimedialną i oczywiście wysłuchaniem wiersza. Zapraszamy!

wystawa 730